1. Home
 2. Over SD Worx Professionals
Etisch charter

Ethisch, zoals het hoort

We zijn een organisatie die gedreven wordt door haar missie:
"door het juiste werk dragen wij actief bij tot een gezonde werkomgeving voor iedereen, vandaag en morgen".

Ons ethisch charter is de vertaalslag van deze missie en waarden naar de kernprincipes van ons professioneel handelen.

Etisch charter

Ethisch charter: 13 kernprincipes

 

Wij hanteren 13 kernprincipes als ethische leidraad voor alle tijdelijke en vaste medewerkers van SD Worx Staffing Solutions in België en Nederland. Ethisch handelen gaat in het algemeen over eerlijk, betrouwbaar, integer, professioneel en verantwoordelijk beslissen, handelen en communiceren.

Waar staan wij voor...

 

 1. Wij zetten ons in voor een veilige en aangename werkomgeving voor al onze uitzendkrachten en medewerkers.
 2. We respecteren steeds de wettelijke bepalingen.

 3. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie.

 4. Het naleven van de privacyregels is voor ons een must.

 5. Onze topprioriteit is het correct en tijdig uitbetalen van alle lonen.

 6. Wij zorgen voor de juiste sociaaljuridische documenten op het juiste moment.

 7. We respecteren en controleren proactief alle rechten en plichten van uitzendkrachten zoals "gelijk loon voor gelijk werk".

 8. Door te zorgen voor een goed onthaal met aandacht voor veiligheid en nauwkeurige contractadministratie, staan we mee in voor een goede start van de arbeidsrelatie.

 9. Bij schenkingen en het ontvangen van cadeaus bewaken we ten allen tijde onze integriteit.

 10. Wij melden elk mogelijk belangenconflict.

 11. Al het materiaal dat ons is toevertrouwd, gebruiken we als een goede huisvader.

 12. Vertrouwelijke informatie behandelen we altijd zorgvuldig.

 13. Wij gaan respectvol om met al onze interne en externe stakeholders.

Verantwoordelijkheid en meldingsplicht

 

Alle medewerkers van SD Worx Staffing Solutions zijn op de hoogte van het belang van dit charter en verbinden zich ertoe dit na te leven. Als we kennis krijgen van zaken die strijdig zijn met dit charter, melden we dit spontaan.

Als je een schending van dit beleid wilt melden, kun je hier contact opnemen met onze Ethical Officer.